Vì sao 1 thiết bị y tế giá nhập 5,3 triệu, bệnh viện mua 114 triệu?

Còn nhiều bất cập trong quản lý giá thiết bị, vật tư y tế. Nguồn Internet.
Còn nhiều bất cập trong quản lý giá thiết bị, vật tư y tế. Nguồn Internet.
Còn nhiều bất cập trong quản lý giá thiết bị, vật tư y tế. Nguồn Internet.
Lên top