Vi phạm trong chứng khoán, thành viên Quốc Cường Gia Lai bị phạt

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, thành viên Công ty Quốc Cường Gia Lai bị xử phạt. Ảnh: TL.
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, thành viên Công ty Quốc Cường Gia Lai bị xử phạt. Ảnh: TL.
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, thành viên Công ty Quốc Cường Gia Lai bị xử phạt. Ảnh: TL.
Lên top