Vi phạm trong chứng khoán, một công ty bị xử phạt 45 triệu đồng

Vi phạm chứng khoán, một công ty vừa bị xử phạt 45 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL.
Vi phạm chứng khoán, một công ty vừa bị xử phạt 45 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL.
Vi phạm chứng khoán, một công ty vừa bị xử phạt 45 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL.
Lên top