Vi phạm thuế, Công ty chứng khoán ACBS bị phạt gần 665 triệu đồng

Công ty chứng khoán ACBS vừa bị xử phạt do vi phạm về thuế. Ảnh TL
Công ty chứng khoán ACBS vừa bị xử phạt do vi phạm về thuế. Ảnh TL
Công ty chứng khoán ACBS vừa bị xử phạt do vi phạm về thuế. Ảnh TL
Lên top