Vi phạm hàng loạt trong bán hàng đa cấp, Công ty Thiên Lộc bị phạt 570 triệu đồng