Vi phạm dữ liệu cá nhân, phạt theo tổng doanh thu là bao nhiêu tiền?

Dữ liệu cá nhân người dùng dịch vụ trực tuyến cần phải được bảo vệ. Ảnh: Thế Lâm.
Dữ liệu cá nhân người dùng dịch vụ trực tuyến cần phải được bảo vệ. Ảnh: Thế Lâm.
Dữ liệu cá nhân người dùng dịch vụ trực tuyến cần phải được bảo vệ. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top