Vì một bãi vật liệu xây dựng, 11 năm, một khu công nghiệp vẫn chưa thành hình

Lên top