Ví điện tử, Ngân hàng số: Cảnh giác cao độ với hacker tấn công

“Xu hướng hacker đang tấn công vào hệ thống tài chính ngân hàng để thu lợi tài chính, chứ không chỉ là câu chuyện ghi điểm, ghi danh”, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav  cho biết. Ảnh: Technology In.
“Xu hướng hacker đang tấn công vào hệ thống tài chính ngân hàng để thu lợi tài chính, chứ không chỉ là câu chuyện ghi điểm, ghi danh”, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav cho biết. Ảnh: Technology In.
“Xu hướng hacker đang tấn công vào hệ thống tài chính ngân hàng để thu lợi tài chính, chứ không chỉ là câu chuyện ghi điểm, ghi danh”, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav cho biết. Ảnh: Technology In.
Lên top