VHM, VIC, VCB, HPG lọt Top 4 mã chứng khoán vốn hoá trên 10 tỉ USD

Lên top