"Vén bức màn" tài chính Tổ hợp Y tế Phương Đông

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là đơn vị y tế ngoài công lập thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông.
Ảnh: Website Bệnh viện Phương Đông.
Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là đơn vị y tế ngoài công lập thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông. Ảnh: Website Bệnh viện Phương Đông.
Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là đơn vị y tế ngoài công lập thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông. Ảnh: Website Bệnh viện Phương Đông.
Lên top