VEC khẳng định việc thu phí đúng quy định của Bộ GTVT

VEC khẳng định việc thu phí đúng quy định của Bộ GTVT. Ảnh: ĐT
VEC khẳng định việc thu phí đúng quy định của Bộ GTVT. Ảnh: ĐT
VEC khẳng định việc thu phí đúng quy định của Bộ GTVT. Ảnh: ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top