VEAM: Lãi ngàn tỉ đồng vẫn lùm xùm nhân sự

Ông Trần Ngọc Hà- bị tạm đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc VEAM từ tháng 8.2018
Ông Trần Ngọc Hà- bị tạm đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc VEAM từ tháng 8.2018
Ông Trần Ngọc Hà- bị tạm đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc VEAM từ tháng 8.2018
Lên top