Về ý kiến "90% người Việt ăn gạo bẩn": Thế nào được coi là VietGap?

Người dân quan tâm đến sản phẩm VietGap tại các hội chợ. Ảnh: Thanh Tân
Người dân quan tâm đến sản phẩm VietGap tại các hội chợ. Ảnh: Thanh Tân
Người dân quan tâm đến sản phẩm VietGap tại các hội chợ. Ảnh: Thanh Tân
Lên top