Về thăm vùng trồng sương sáo dùng để sản xuất trà thảo mộc

Những ruộng sương sáo chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Những ruộng sương sáo chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Những ruộng sương sáo chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Lên top