VDSC dự báo Hòa Phát đối mặt nhiều biến động trong ngắn hạn

VDSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn cân nhắc chốt lời cổ phiếu HPG.
Ảnh: Website Hòa Phát.
VDSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn cân nhắc chốt lời cổ phiếu HPG. Ảnh: Website Hòa Phát.
VDSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn cân nhắc chốt lời cổ phiếu HPG. Ảnh: Website Hòa Phát.
Lên top