VCB, VIC, VHM, HPG, VNM – Top 5 mã chứng khoán của “ông lớn" vốn hoá tỉ USD

Lên top