Vay tiền qua app: TPHCM có những công ty tài chính nào được phép hoạt động?

Khách hàng của một công ty tài chính đang đợi vay tiền. Ảnh: PV
Khách hàng của một công ty tài chính đang đợi vay tiền. Ảnh: PV
Khách hàng của một công ty tài chính đang đợi vay tiền. Ảnh: PV
Lên top