Vay tiền qua app: Không đăng ký vẫn có tài khoản ngân hàng để thanh toán nợ?

Nhiều người vay qua app khẳng định dù không mở tài khoản ở ngân hàng nhưng vẫn có. Ảnh: PV
Nhiều người vay qua app khẳng định dù không mở tài khoản ở ngân hàng nhưng vẫn có. Ảnh: PV
Nhiều người vay qua app khẳng định dù không mở tài khoản ở ngân hàng nhưng vẫn có. Ảnh: PV
Lên top