Vay tiền qua app: Cần có cơ chế quản lý và giám sát các app cho vay

Toàn cảnh hội thảo thừ nghiệm vay qua app. Ảnh: Huân Cao
Toàn cảnh hội thảo thừ nghiệm vay qua app. Ảnh: Huân Cao
Toàn cảnh hội thảo thừ nghiệm vay qua app. Ảnh: Huân Cao
Lên top