Vay tiền qua app: Cách thức đơn vị cầm đồ giải ngân tiền cho các app

Đại diện nhiều app cho vay xác nhận giải ngân cho app là một đơn vị chuyên về cầm đồ. Ảnh: PV
Đại diện nhiều app cho vay xác nhận giải ngân cho app là một đơn vị chuyên về cầm đồ. Ảnh: PV
Đại diện nhiều app cho vay xác nhận giải ngân cho app là một đơn vị chuyên về cầm đồ. Ảnh: PV
Lên top