Vàng lao dốc, dầu vọt tăng sau tin về vaccine COVID-19 của Pfizer

Dòng tiền thoát khỏi kênh trú ẩn an toàn như vàng sau tin tích cực từ vaccine COVID-19.
Ảnh: AFP
Dòng tiền thoát khỏi kênh trú ẩn an toàn như vàng sau tin tích cực từ vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Dòng tiền thoát khỏi kênh trú ẩn an toàn như vàng sau tin tích cực từ vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top