Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vàng giảm hấp dẫn - vì sao?