Vận tải biển lỗ gần 500 tỉ đồng

Đội tàu già của Vinalines không mang lại hiệu quả cần phải thanh lý.
Đội tàu già của Vinalines không mang lại hiệu quả cần phải thanh lý.
Đội tàu già của Vinalines không mang lại hiệu quả cần phải thanh lý.
Lên top