Văn Phú Invest: Rủi ro từ dòng tiền kinh doanh âm triền miên

Dòng tiền kinh doanh của Văn Phú Invest luôn âm nặng nhiều năm qua.
Ảnh: V.H
Dòng tiền kinh doanh của Văn Phú Invest luôn âm nặng nhiều năm qua. Ảnh: V.H
Dòng tiền kinh doanh của Văn Phú Invest luôn âm nặng nhiều năm qua. Ảnh: V.H
Lên top