Vấn nạn đặc sản tiểu hổ

Mỗi năm, ở Việt Nam ước tính có khoảng 1 triệu con mèo bị buôn bán và giết mổ dã man.
Mỗi năm, ở Việt Nam ước tính có khoảng 1 triệu con mèo bị buôn bán và giết mổ dã man.
Mỗi năm, ở Việt Nam ước tính có khoảng 1 triệu con mèo bị buôn bán và giết mổ dã man.
Lên top