Vận hành "chuyến xe mua chung - bình ổn giá" chuyển thực phẩm cho dân

Vận chuyển thực phẩm bằng xe buýt đến người dân vùng dịch. Ảnh: Tấn Thanh
Vận chuyển thực phẩm bằng xe buýt đến người dân vùng dịch. Ảnh: Tấn Thanh
Vận chuyển thực phẩm bằng xe buýt đến người dân vùng dịch. Ảnh: Tấn Thanh
Lên top