Vận động tiêu thụ thủy sản nuôi trồng cho người dân Bà Rịa - Vũng Tàu

Các lồng bè nuôi cá trên sông (hình minh họa). Ảnh: T.A
Các lồng bè nuôi cá trên sông (hình minh họa). Ảnh: T.A
Các lồng bè nuôi cá trên sông (hình minh họa). Ảnh: T.A
Lên top