Vân Đồn thành lực hút mới, cần hơn 70 tỉ USD đầu tư

Cảng hàng không Vân Đồn vừa khánh thành. Ảnh: PV
Cảng hàng không Vân Đồn vừa khánh thành. Ảnh: PV
Cảng hàng không Vân Đồn vừa khánh thành. Ảnh: PV
Lên top