Vấn đề sử dụng đất công lãng phí, "bán đất để ăn" làm nóng họp báo của Bộ Tài chính

Nhiều khu đất công có vị trí đẹp ở TP.HCM đang sử dụng làm bãi giữ xe. Ảnh: Lê Quân.
Nhiều khu đất công có vị trí đẹp ở TP.HCM đang sử dụng làm bãi giữ xe. Ảnh: Lê Quân.
Nhiều khu đất công có vị trí đẹp ở TP.HCM đang sử dụng làm bãi giữ xe. Ảnh: Lê Quân.