Vẫn còn việc tiếp tay cho buôn lậu, làm hàng giả

Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương quyết định kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc. Ảnh: A.C
Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương quyết định kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc. Ảnh: A.C
Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương quyết định kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc. Ảnh: A.C