Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vẫn còn nhiều rào cản kỹ thuật làm khó nhà đầu tư ngoại