Vẫn còn nhiều nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường

Khí thải từ các nhà máy nhiệt điện than đang có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường. Nguồn ảnh:PV
Khí thải từ các nhà máy nhiệt điện than đang có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường. Nguồn ảnh:PV
Khí thải từ các nhà máy nhiệt điện than đang có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường. Nguồn ảnh:PV
Lên top