Vẫn còn hàng trăm xe chở nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu biên giới

Chỉ các xe chở nông sản, hàng hóa xuất khẩu được thông quan nếu đã ký hợp đồng và xuất khẩu chính ngạch. Ảnh: T.C
Chỉ các xe chở nông sản, hàng hóa xuất khẩu được thông quan nếu đã ký hợp đồng và xuất khẩu chính ngạch. Ảnh: T.C
Chỉ các xe chở nông sản, hàng hóa xuất khẩu được thông quan nếu đã ký hợp đồng và xuất khẩu chính ngạch. Ảnh: T.C
Lên top