Vẫn còn 800 xe chở hàng hóa, nông sản mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới

Xe chở hàng hóa, nông sản lên cửa khẩu biên giới bị ùn ứ do thủ tục thông quan cần thận trọng trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CT
Xe chở hàng hóa, nông sản lên cửa khẩu biên giới bị ùn ứ do thủ tục thông quan cần thận trọng trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CT
Xe chở hàng hóa, nông sản lên cửa khẩu biên giới bị ùn ứ do thủ tục thông quan cần thận trọng trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CT
Lên top