Vận chuyển 1,5 tấn lợn mắc bệnh tả Châu Phi về Bắc Giang tiêu thụ

Lên top