VAMC mua 15.000 tỉ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt trong năm 2020

VAMC đã thưc hiện mua hơn 15.000 tỉ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt trong năm qua. Ảnh TL
VAMC đã thưc hiện mua hơn 15.000 tỉ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt trong năm qua. Ảnh TL
VAMC đã thưc hiện mua hơn 15.000 tỉ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt trong năm qua. Ảnh TL
Lên top