Vải thiều xuất ngoại được ưu tiên cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá

Vải thiều và những nông sản đang vào vụ được ưu tiên cấp C/O khi xuất khẩu. Ảnh: Trịnh Lan
Vải thiều và những nông sản đang vào vụ được ưu tiên cấp C/O khi xuất khẩu. Ảnh: Trịnh Lan
Vải thiều và những nông sản đang vào vụ được ưu tiên cấp C/O khi xuất khẩu. Ảnh: Trịnh Lan
Lên top