Vải thiều xuất khẩu thuận lợi tại cửa khẩu phía Bắc

Mùa vải thiều 2021 cho sản lượng tốt, xuất khẩu có nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh: Thu Thủy
Mùa vải thiều 2021 cho sản lượng tốt, xuất khẩu có nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh: Thu Thủy
Mùa vải thiều 2021 cho sản lượng tốt, xuất khẩu có nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh: Thu Thủy
Lên top