Vải thiều và nông sản tiêu thụ tốt, không có chuyện phải "giải cứu"

Vải thiều đang được tiêu thụ khá tốt, giá từ 12.000-50.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: Giang Nguyễn
Vải thiều đang được tiêu thụ khá tốt, giá từ 12.000-50.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: Giang Nguyễn
Vải thiều đang được tiêu thụ khá tốt, giá từ 12.000-50.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: Giang Nguyễn
Lên top