Vải thiều lại xuất khẩu tới Nhật Bản, thị trường trong nước rất tiềm năng

Tỉnh Bắc Giang đã chủ động chuẩn bị điều kiện để xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Văn Giang
Tỉnh Bắc Giang đã chủ động chuẩn bị điều kiện để xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Văn Giang
Tỉnh Bắc Giang đã chủ động chuẩn bị điều kiện để xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Văn Giang
Lên top