Vải thiều Hải Dương bắt đầu được bán tại siêu thị Singapore

Vùng vải thiều Hải Dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Minh Thúy
Vùng vải thiều Hải Dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Minh Thúy
Vùng vải thiều Hải Dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Minh Thúy
Lên top