Vải thiều đầu mùa Bắc Giang có giá 340.000 đồng/kg tại Nhật Bản

Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu. Ảnh: Hồng Quang
Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu. Ảnh: Hồng Quang
Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu. Ảnh: Hồng Quang
Lên top