Vạch mặt thủ đoạn tổ chức hội thảo giả lừa tiền dân vùng sâu vùng xa

Người dân phản ánh bị lừa gạt khi tham gia hội thảo.
Người dân phản ánh bị lừa gạt khi tham gia hội thảo.
Người dân phản ánh bị lừa gạt khi tham gia hội thảo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top