“Vạch mặt” những đơn vị trồng cây để nguyên bầu đất trong bọc nilon