Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Chúng tôi phải bảo toàn vốn

Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Ảnh PV
Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Ảnh PV
Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Ảnh PV
Lên top