Ủy ban Quản lý vốn nhà nước phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Petrovietnam đã ủng hộ qua Bộ Y tế 50 tỉ đồng và tiếp tục ủng hộ qua Quỹ vaccine do Kho bạc Nhà nước quản lý. Ảnh HP
Petrovietnam đã ủng hộ qua Bộ Y tế 50 tỉ đồng và tiếp tục ủng hộ qua Quỹ vaccine do Kho bạc Nhà nước quản lý. Ảnh HP
Petrovietnam đã ủng hộ qua Bộ Y tế 50 tỉ đồng và tiếp tục ủng hộ qua Quỹ vaccine do Kho bạc Nhà nước quản lý. Ảnh HP
Lên top