Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc vụ 11 dự án đầu tư "bột nở" tại Ninh Bình

Một cây cầu bắc qua sông Sào Khê đã được xây dựng xong từ nhiều năm nay nhưng không có đường lên cầu. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Một cây cầu bắc qua sông Sào Khê đã được xây dựng xong từ nhiều năm nay nhưng không có đường lên cầu. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Một cây cầu bắc qua sông Sào Khê đã được xây dựng xong từ nhiều năm nay nhưng không có đường lên cầu. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Lên top