Ủy ban Châu Âu không trực tiếp sang kiểm tra "thẻ vàng" IUU

Việt Nam đang nỗ lực khắc phục các khuyến nghị của EC để gỡ "thẻ vàng" IUU. Ảnh minh họa: Vasep
Việt Nam đang nỗ lực khắc phục các khuyến nghị của EC để gỡ "thẻ vàng" IUU. Ảnh minh họa: Vasep
Việt Nam đang nỗ lực khắc phục các khuyến nghị của EC để gỡ "thẻ vàng" IUU. Ảnh minh họa: Vasep
Lên top