Ưu tiên tiêm vaccine để nông nghiệp “đỏ lửa” sản xuất trong dịch bệnh

Cần ưu tiên tiêm vaccine cho những nhóm người sản xuất, cung ứng hàng hóa nhằm duy trì "bếp ăn" cả nước và xuất khẩu. Ảnh minh họa: Vũ Long
Cần ưu tiên tiêm vaccine cho những nhóm người sản xuất, cung ứng hàng hóa nhằm duy trì "bếp ăn" cả nước và xuất khẩu. Ảnh minh họa: Vũ Long
Cần ưu tiên tiêm vaccine cho những nhóm người sản xuất, cung ứng hàng hóa nhằm duy trì "bếp ăn" cả nước và xuất khẩu. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top