Hậu COVID - 19, Sếp Bamboo Airways:

"Ưu tiên tạo sản phẩm giàu giá trị gia tăng với tiêu chí an toàn là số một"

Ông Trương Phương Thành – Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways
Ông Trương Phương Thành – Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways
Ông Trương Phương Thành – Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways
Lên top